Blog, Χρήσιμα

Η διαδικασία εκτύπωσης σε τρία στάδια

Η διαδικασία εκτύπωσης αρχίζει από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος των προσχεδίων και ο σχεδιαστής έχει την τελική έγκριση του πελάτη.

Η φάση αυτή χωρίζεται σε τρία στάδια. Ξεκινάει με τη διαδικασία προεκτύπωσης, συνεχίζεται με την εκτύπωση και ολοκληρώνεται με τη βιβλιοδεσία και το τελικό φινίρισμα της δουλειάς.

Στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται όλα τα στάδια επιγραμματικά ενώ υπάρχουν και τα σχετικά links για περισσότερες πληροφορίες. Η διαδικασία που περιγράφεται αφορά μια τυπική τετράχρωμη εκτυπωτική διαδικασία σε χαρτί. Πολλές φορές όμως, τροποποιείται, ανάλογα με τις προδιαγραφές της μακέτας και το είδος , το μέγεθος ή τη μέθοδο της εκτύπωσης.

eq54w9myfn6xfd28p92ge4

Προεκτυπωτικό στάδιο (Prepress)

Κατά το προεκτυπωτικό στάδιο γίνεται η προετοιμασία της τελικής μακέτας σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από τον σχεδιαστή αλλά και εκείνες που ισχύουν για την εκτυπωτική διαδικασία. Όταν η μακέτα είναι έτοιμη ακολουθεί η δημιουργία των αρχείων Posctript – PDF, του μοντάζ, των films και των τσίγκων.

1.1. Προετοιμασία

Από την στιγμή που ολοκληρωθεί ο τελικός έλεγχος ορθότητας του περιεχομένου της μακέτας, ξεκινάει η προσαρμογή της στις παραμέτρους της τετράχρωμης εκτύπωσης. Οι παράμετροι αυτές είναι:

 • Μετατροπή των εικόνων από την χρωματική παλέτα RGB, στο αντίστοιχο χρωματικό μοντέλο CMYK.
  Έλεγχος και μετατροπή των χρωμάτων σε ποσοστά της παλέτας CMYK.
 • Δημιουργία ξακρισμάτων όπου χρειάζονται.
 • Έλεγχος του χρώματος του κειμένου, π.χ. το μαύρο κείμενο πρέπει να είναι 100% ή σε κάποιο άλλο ποσοστό του Black.
 • Προσδιορισμός των σημείων της μακέτας (κείμενα, σχήματα κ.λπ.) που πρέπει να γίνουν Overprint.
 • Σε περίπτωση που το τυπογραφικό δημιουργείται από τον ίδιο τον σχεδιαστή τοποθετούνται τα σημεία κοπής, οι σταυροί σύμπτωσης κ.λπ. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση αυτά ορίζονται κατά τη δημιουργία του αρχείου Posctript.
 • Αν απαιτείται από τις προδιαγραφές της μακέτας, στο στάδιο αυτό πρέπει να γίνει ο χαρακτηρισμός των στοιχείων για τα οποία θα γίνει επιπλέον επεξεργασία όπως εκτύπωση πέμπτου ή έκτου χρώματος (Pantone), χρήση UV, επικάλυψη με χρυσό ή ασημένιο foile, διαδικασία γκοφραρίσματος (δημιουργία ανάγλυφου) κ.ό.κ.
 • Σε περίπτωση που είναι αναγκαίο, στο στάδιο αυτό δημιουργείται και το γραμμικό σχέδιο του αναπτύγματος που θα αφορά στη δημιουργία κοπτικού.

Κάθε μία από αυτές τις εργασίες που γίνονται για την προετοιμασία της τελική μακέτας, εξασφαλίζουν την άρτια εκτέλεση των επόμενων σταδίων και την τελική έκβαση του αποτελέσματος.

eq54w9myfn6xfd28p92ge23331

1.2. Δημιουργία αρχείων Posctript

Όταν η προετοιμασία ολοκληρωθεί, δημιουργούνται τα αρχεία Posctript – PDF. Τα αρχεία αυτά καθώς και οι απαραίτητοι έλεγχοι εκτελούνται από τον σχεδιαστή.

Στο PDF αρχείο (Postscript) που δημιουργείται για το τυπογραφείο, αποθηκεύονται όλα τα ποσοστά χρώματος που έχουν οριστεί για κάθε στοιχείο. Τα ποσοστά αυτά μετατρέπονται σε αντίστοιχους τόνους του γκρι και διαχωρίζονται στα τέσσερα βασικά χρώματα CMYK. Έτσι, για κάθε σελίδα δημιουργείται μια εικόνα που περιέχει τους τόνους, οι οποίοι στο επόμενο στάδιο, θα αποτυπωθούν σε αντίστοιχες ποσότητες κουκκίδων ράστερ πάνω στο film.

Επιπλέον, στο στάδιο αυτό εκτός από τα αρχεία δημιουργείται και ένα πανομοιότυπο (mock up) του αντικειμένου στην τελική του μορφή. Αυτό μπορεί να είναι μια απλή εκτύπωση αν πρόκειται για ένα απλό έντυπο, μια σελιδοποιημένη κατασκευή αν πρόκειται για βιβλίο ή ένα τρισδιάστατο πανομοιότυπο αν πρόκειται για συσκευασία.

1.3. Μοντάζ – Films

Τα αρχεία posctript – PDF μαζί με τo mock up παραδίδονται στον τυπογράφο ο οποίος δημιουργεί, αρχικά το Χρωματικό Δοκίμιο για τον τελικό έλεγχο των χρωμάτων. Αν το χρωματικό δοκίμιο είναι σωστό τότε προχωράει στο μοντάζ των σελίδων στις διαστάσεις του τυπογραφικού φύλλου.
Για ορισμένες μεγάλες εκτυπώσεις (π.χ. βιβλία, κατάλογοι κ.λπ.) στο σημείο αυτό δημιουργείται σε plotter μια εκτύπωση (ηλιοτυπία), για τον έλεγχο των μονταρισμένων σελίδων.

Μετά τις τελικές εγκρίσεις, από το μονταρισμένο τυπογραφικό παράγονται τα films. Με τον τρόπο αυτό, όλα τα χρώματα κάθε σελίδας, ομαδοποιούνται στα τέσσερα βασικά χρώματα CMYK, δημιουργώντας τα αντίστοιχα films (ένα για κάθε χρώμα), που πάνω τους αποτυπώνονται διαφορετικές ποσότητες και πυκνότητες ράστερ.

1.4. Τσίγκοι – Κλισέ

Με μια ειδική διαδικασία φωτομεταφοράς, η πληροφορία από τα films μεταφέρεται στους τσίγκους. Έτσι δημιουργείται για κάθε μια επιφάνεια film ο αντίστοιχος τσίγκος. Η εργασία αυτή εκτελείται με το συγκεκριμένο τρόπο μόνο στην περίπτωση που ακολουθηθεί η κλασσική τυπογραφική μέθοδος.

Πρόκειται για ένα στάδιο που τείνει να εξαλειφθεί επειδή νεότερες μέθοδοι έχουν ανακαλυφθεί. Στην περίπτωση του CTP το αποτέλεσμα του ηλεκτρονικού μοντάζ μεταφέρεται κατευθείαν στους τσίγκους (χωρίς τη δημιουργία films) ενώ στην ψηφιακή εκτύπωση ή στο Direct Imaging, γίνεται απευθείας μετάβαση στην εκτυπωτική μονάδα.
Σε ορισμένες περιπτώσεις στο στάδιο αυτό δημιουργείται ένα «κλισέ». Σε κάποιες περιπτώσεις εκτύπωσης μπορεί να αντικαταστήσει τους τσίγκους, ενώ σε κάποιες άλλες λειτουργεί παράλληλα και χρησιμοποιείται στο στάδιο του φινιρίσματος για την επικάλυψη με χρυσό ή ασημένιο foile, δημιουργία ανάγλυφου κ.ό.κ.

eq54w9myfn6xfd28p92ge2f

Εκτύπωση

Η εκτύπωση είναι το σημαντικότερο στάδιο της διαδικασίας. Στόχος της είναι, να συνδυαστούν και να αναπαραχθούν από τα τέσσερα χρώματα της τετραχρωμίας όλοι οι ενδιάμεσοι χρωματικοί τόνοι, ώστε να δημιουργηθεί η κάθε σελίδα όπως ήταν στην πρωτότυπη μακέτα.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι εκτύπωσης. Η μέθοδος που θα ακολουθηθεί εξαρτάται από τις προδιαγραφές που έχει θέσει ο σχεδιαστής, τη χρήση και τις ιδιαιτερότητες του εντύπου, τον αριθμό και το είδος των χρωμάτων, το είδος και την ποιότητα του χαρτιού, το χρόνο παράδοσης, το κόστος και τον αριθμό των αντιτύπων (τιράζ). Μια κλασσική έγχρωμη εκτύπωση ακολουθεί τις προδιαγραφές του σχεδιαστή και βασίζεται πάνω στην τεχνική και την εμπειρία του τυπογράφου.
Στο στάδιο αυτό ανήκει κάθε επιπλέον επεξεργασία, όπως χρήση πέμπτου ή και έκτου χρώματος Pantone, προσθήκη με τοπικό βερνίκι UV, βερνίκι απλό, πλαστικοποίηση γυαλιστερή ή ματ κ.λπ.

eq54w9myfn6xfd28p92ge21

Φινίρισμα – Βιβλιοδεσία

Αφού τυπωθούν τα τυπογραφικά φύλλα, ακολουθούν μια από τις διαδικασίες φινιρίσματος. Οι διαδικασίες δεν είναι ίδιες για όλα τα έντυπα. Ο τρόπος που θα επιλεχθεί εξαρτάται από τις προδιαγραφές, την ποσότητα και το είδος του εντύπου.
Στο στάδιο αυτό και πριν κοπεί το τυπογραφικό, μπορεί να γίνει, με τη δημιουργία ειδικών «κλισέ», επιπλέον επεξεργασία όπως επικάλυψη κάποιων στοιχείων της μακέτας με χρυσό ή ασημένιο χρώμα, δημιουργία ανάγλυφου κ.ό.κ.
Στη συνέχεια, ανάλογα με το έντυπο μπορεί να χρειάζεται να γίνει:

 • μόνο κόψιμο (με ή χωρίς ειδικό καλούπι) όπως σε μονόφυλλα, businesscards, with compliments κ.ά.
 • κόψιμο (με ή χωρίς ειδικό καλούπι) και δίπλωμα (πίκμανση) για έντυπα δίπτυχα, τρίπτυχα, ευχητήριες κάρτες κ.ά.
 • κόψιμο (με ειδικό καλούπι), πίκμανση και κόλλημα όταν πρόκειται για συσκευασίες, κουτιά, σακούλες, φάκελα κ.ά.
 • βιβλιοδεσία όταν το αποτέλεσμα είναι βιβλίο, κατάλογος ή οποιοδήποτε πολυσέλιδο έντυπο. Μπορεί να ακολουθηθεί μια από τις κλασσικές μεθόδους όπως καρφίτσα, σκληρόδετο, ραφτό, ραφτό κολλητό κ.λπ. ή κάποια δημιουργική λύση.

eq54w9myfn6xfd28p92gee

Η ολοκλήρωση και η τελική επιτυχία κάθε εκτυπωτικής διαδικασίας εξαρτάται από τον τρόπο συνεργασίας πολλών διαφορετικών ειδικοτήτων και ατόμων. Ο συντονιστής όλης αυτής της προσπάθειας είναι ο σχεδιαστής, ο οποίος φροντίζει να ολοκληρωθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλα τα στάδια, ώστε το τελικό σχεδιαστικό προϊόν να είναι έτοιμο για παράδοση.

Πηγη : Graphic Notes

Σ’ ευχαριστούμε για το χρόνο σου να διαβάσεις αυτό το άρθρο. Αν σε βοήθησε και πιστεύεις πως θα μπορούσε να βοηθήσει και κάποιο φίλο σου, τότε θα ήταν τέλειο να το κοινοποιήσεις… θα το εκτιμήσουν οι φίλοι σου … και φυσικά και εμείς:)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *